Draaiboek 3920

3920 biedt kansen

Een stad maken we samen, een stad waarbij we jong en oud, allochtoon, autochtoon, werkgever en werknemer willen verbinden om samen initiatieven te nemen om een Lommel te maken waar we allen graag wonen en bezoekers warm onthalen.  Ons doel is om de Lommelaar kansen te geven om samen te bouwen aan een stad waar het aangenaam vertoeven is.

Als toeristische trekpleister en ontspanning heeft Lommel immers veel troeven in huis: goede sportinfrastructuur, culturele events, een actieve binnenstad en het vele groen zorgen ervoor dat Lommel een plek is waar iedereen graag vertoeft. Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame groei mogelijk is als ondernemers de handen in elkaar slaan met lokale overheden en zo bruggen weten te bouwen met het onderwijs, lokale partners en duurzame initiatieven. 
Lommel en haar Kristalpark openen opportuniteiten voor groei. Een sleutel tot succes zijn incubatie- en innovatiecentra waar nieuwe technologieën kansen krijgen. Wanneer dit gepaard gaat met een duurzaam energiebeleid door zon-, wind-, en ecosysteeminnovatie én met onderwijsinitiatieven die inspelen op de noden van Lommel, kan een succesvolle en duurzame groei gerealiseerd worden. De centrale ligging van onze stad in de Euregio kan nog meer uitgespeeld worden als troef om samenwerkingsverbanden aan te gaan, ook over de grenzen heen, bijvoorbeeld met de High-Techcampus in Eindhoven.

3920 op pad

Toerisme, cultuur, erfgoed en het rijke verenigingsleven zijn belangrijke troeven voor onze stad.  Samenwerking tussen deze verschillende componenten kan leiden tot een nog leukere stad waar het fijn is om in te wonen, te werken en te ontspannen.

Ons platform wil deze rijkdom, deze levensader voor onze stad, verder blijven beschermen en zelfs versterken, vertrekkende vanuit de Lommelaar zelf.  Synergie is hier dus de boodschap.

Zo kunnen burgerinitiatieven volledig tot bloei komen onder impuls van een structurele ondersteuning van de stad, niet als organisator, maar als stimulator.

3920 zorgt voor de omgeving

Lommel is een stad in beweging, die aan jongeren kansen moet bieden. Ook wonen er in Lommel ruim 1600 tachtigplussers. Tegen 2030 zullen zij (wij) met 2700 zijn.  In onze stad vinden een aantal jongeren moeilijk hun weg en daalt de (kans)armoede niet, ondanks allerlei versnipperde inspanningen.

Bovendien wordt de professionele zorg zowel voor jong als voor oud stilaan onbetaalbaar, laat staan bereikbaar.  Een doordachte en integrale buurtwerking met multifunctionele buurthuizen kan bottom up soelaas brengen voor de beleving van de Lommelaar. De huidige mantelzorg voor jong en oud schiet te kort. Voor3920lommel biedt een alternatief door jongeren en ouderen aan het woord te laten. De opportuniteiten vertalen we in een proactief beleid dat in eerste instantie weggelegd is voor een stadsbestuur dat haar eigen bevolking kent. Niet vanuit Brussel.

Lommel is ook een groene omgeving, waar wandelen en fietsen in onze natuur een belangrijke plaats inneemt. Ons platform wil deze groene omgeving nog versterken door energie en klimaatacties om er voor te zorgen dat Lommel een stad blijft die ademt, leeft en energie uitstraalt.   

Laten we van de nood een deugd maken! Lommel, een stad waar jong en oud trots op kunnen zijn.

3920 veilig op weg

We streven naar voorrang voor de zwakke weggebruiker. Geef plaats aan deze verkeersdeelnemer met fietsstraten, afgescheiden fietspaden, voetgangerszones en realistische snelheidsbeperkingen voor gemotoriseerd verkeer in woonomgevingen. Geef alle kansen aan openbaar vervoer, taxidiensten en autodelen ten dienste van de gebruikers. We willen een leefbare, maar ook toegankelijke stad met een verkeersdrukte die de gezellige beleving van ons centrum ten goede komt.  Ook schoolstraten trachten we aan te moedigen: een autovrije zone aan de schoolpoort.  Het is een uitdaging om Lommel hiermee vertrouwd te maken in de schoolomgevingen waar het nodig is.  Preventief optreden kan onze lokale verkeersveiligheid verder verhogen.

3920 met en voor elkaar

Een stad maken we samen. Leven doe je met elkaar en niet naast elkaar.  We geloven in de kracht van mensen.  We kunnen onze verschillen overbruggen, de diverse belangen verbinden en komen tot een aanvaardbare oplossing voor de diverse belangengroepen. We doen dit op een transparante manier, met respect voor ieders mening en op een democratische wijze. We bekijken alles vanuit het algemeen belang en niet vanuit het individu.

Het vraagt moed en inzet van alle Lommelmakers om hierin mee te gaan. Het uiteindelijke doel is dat we een stad maken waar ieder zijn steentje kan bijdragen, waar eenieder zich thuis voelt.

Voor 3920 Lommel

Contact Info

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel:
+32 (0)474/43 64 44